V Česku přibylo poprvé po devíti letech obyvatel

22-07-2004

V České republice přibylo poprvé po devíti letech obyvatel. Jak zjistil statistický úřad, koncem května zde žilo 10 212.496 lidí. Rodí se více dětí, především ale přibylo cizinců. Další podrobnosti má Zdeňka Kuchyňová.

Příčinou pozitivního vývoje je hlavně zvýšená zahraniční migrace a skutečnost, že do statistik se od roku 2001 začali započítávat také cizinci s dlouhodobým pobytem. Stále však platí, že se rodí méně dětí, než kolik je zemřelých, uvádí předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer.

"Narozených přibylo jenom velmi nepatrně. Za zvýšením počtu obyvatel stojí samovolný přirozený příliv cizinců. Jsme svědky migračních proudů prakticky v celé Evropě, v celém světě. Na zahraniční migraci si naše populace bude muset zvykat i do budoucnosti."

Počet narozených dětí v roce 2003 byl však nejvyšší za posledních osm let: narodilo se přes 93 tisíc dětí. Příčinou jsou podle statistického úřadu zejména silné populační ročníky ze 70. let, které se dostaly do rodičovského věku. Zatímco dříve však měly ženy děti kolem dvacítky, dnes často mateřství odkládají až do třicítky. Tím mohlo také dojít k dočasnému snížení počtu narozených dětí.

"Nedělejme si iluze o nějakém prudkém populačním nárůstu nebo nárůstu počtu narozených v blízké budoucnosti. Nicméně je faktem, že se můžeme dočkat mírných přírůstků i díky odkládání narození prvního děcka. To patří k populačnímu chování devadesátých let zcela zřetelně, jako jeden z nejmarkantnějších rysů."

Rok 2003 byl rekordním ještě v mnoha dalších ohledech. Český statistický úřad zaznamenal nejnižší počet uzavřených sňatků, naopak nejvyšší byl počet rozvodů. Podíl manželství, která končí rozvodem, se blíží 50 procentům.

"Rozvodovost nepatří zrovna k veselým nebo optimistickým stránkám populačního vývoje. My zaznamenáváme pravidelný a poměrně vysoký nárůst rozvodovosti. Loňský rok to potvrzuje a prvních pět měsíců letošního roku, za které máme data, rovněž."

Jak dále uvedl předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer, od roku 1990 se zdvojnásobil podíl narozených dětí mimo manželství. Dnes se blíží hranici 30 procent. Mezi jednotlivými regiony jsou však výrazné rozdíly. Zatímco v Karlovarském kraji se rodí nemanželských dětí 47 procent, na Vysočině jen 18.

22-07-2004