V ČR nejsou dostatečně chráněna lidská práva duševně nemocných

24-11-2003

V České republice nejsou dostatečně chráněna lidská práva duševně nemocných a mentálně postižených lidí. Současná praxe v některých léčebných zařízeních, například užívání tzv. zamřížovaných lůžek, odporuje standardům Evropské unie i mezinárodním právním závazkům České republiky. Výzva k jejich úplnému zákazu zazněla na semináři, který toto pondělí proběhl v Senátu ČR. Zúčastnila se ho i Milena Štráfeldová:

V České republice je v téměř pěti stech ústavech sociální péče umístěno přes 38 tisíc lidí s mentálním postižením. Dále ve 22 psychiatrických léčebnách je celkem zhruba deset tisíc lůžek pro duševně nemocné. Světová zdravotnická organizace, která sleduje zacházení s těmito lidmi v ústavech, označila úroveň sociální péče a právní ochranu v ČR za nedostačující. Jejich práva nejsou chráněna ani tak, jako je tomu v trestním řízení s osobami obviněnými z trestných činů.

"Řekl bych, že těmto osobám ještě mnohé dlužíme, protože společnost si stále ještě dostatečně neuvědomuje, jaká situace duševně nemocných nebo mentálně postižených opravdu je. Snažíme se upravit procesní práva těchto lidí aspoň na úroveň doby první republiky nebo starého Rakouska, protože u nás v těchto oblastech práva trvá téměř beze změn stav nastolený za komunistického režimu,"

prohlásil zmocněnec vlády pro lidská práva Jan Jařab. Podle něj je u nás například velmi snadné dostat se jako nedobrovolný pacient do psychiatrické léčeby. Stačí k tomu prohlášení jediného lékaře, které do sedmi dnů zpravidla potvrdí soud. Cesta z ústavu však může trvat až devadesát dní, a to i když pacient nejeví žádné známky duševní choroby. Křiklavým příkladem porušování lidských práv pacientů je užívání tzv. zamřížovaných postelí:

"Pokud se pacient vysloveně nepodřídí lékařskému názoru, nebo pokud se lékaři zdá ten člověk nějak nebezpečný, tak ho napíchají velmi silnými sedativy, že člověk upadne do bezvědomí, a zavřou do jedné z klecí. V mém případě to bylo asi týden,"

přiznal na semináři Michal Caletka, který se v jednom z psychiatrických ústavů v roce 2000 přihlásil k léčbě dobrovolně. V zamřížované posteli trpěl hladem, žízní a naprostým nedostatkem lékařské péče. Užívání zamřížovaných postelí není přitom v České republice nijak výjimečné: například léčebna v Kosmonosích u Mladé Boleslavi disponuje pěti sty lůžky, z toho 430 je zamřížovaných. Evropský parlament považuje zavírání pacientů do těchto klecí za nepřípustné:

"Říkám politikům ve své vlasti i v České republice, že se to může stát i jim. A pokud byste to byli vy nebo vaše manželka, dcera nebo vaše matka, chtěli byste být uzavřeni na takovém lůžku? A pokud odpovíte ne, nemůžete chtít, aby se to stalo komukoli jinému."


Použité fotografie pocházejí z www.mdac.info.

24-11-2003