V Praze probíhá výstava Češi v Americe

01-10-2003

V úterý byla v Muzeu hl. města Prahy slavnostně zahájena výstava Češi v Americe, která mapuje vznik české krajanské komunity ve Spojených státech. Její počátky sahají až do 16. století, do Ameriky mířili například bratrští kazatelé, Jan Ámos Komenský prý dokonce dostal nabídku stát se rektorem Harvardské univerzity. Od poloviny 19. století přicházelo do Ameriky mnoho přistěhovalců za lepším živobytím a v průběhu 20. století se Amerika stala útočištěm hned pro tři uprchlické vlny - z let 1939, 1948 a 1968. Tuto historii ukazuje výstava i na řadě unikátních dokumentů. Se spoluautorkou expozice Milenou Seckou z Náprstkova muzea se na vernisáži setkala Milena Štráfeldová:

Jaká vlastně byla historie Čechů v Americe a kdo byli ti nejznámější Češi v Americe?

"Já si myslím, že tohle by byla otázka na několik hodin, takže na to vám určitě krátce neodpovím. Těch lidí byla spousta, byli mezi nimi samozřejmě lidé bezejmenní, byli i slavní, neměli bychom v takovéto zkratce na někoho zapomenout. Každý měl své místo, protože v Americe Češi opravdu zakládali města, školy, vytvářeli spolky, zakládali noviny, různá nakladatelství a podobně. A nepochybně právě oni budovali demokratickou společnost. Samozřejmě se pak někteří z nich stali slavnými, právě třeba ti nakladatelé nebo politici, ale to je pozdější doba. Já si myslím, že to vyrůstá právě z těch bezejmenných tisíců lidí, kteří se opravdu nebáli přiložit ruku k dílu a budovali společnost."

Jaké jsou na výstavě z Vašeho pohledu nejzajímavější exponáty?

"Z mého pohledu jsou to rozhodně fotografie, protože ty mají krásnou vypovídací hodnotu. Fotografie nevypovídá jenom to, co má, třeba pohled na členy nějakého spolku, ale ukazuje i další věci, jak byli oblečeni, jaké měli insignie a podobně. A vedle fotografií určitě knížky, protože dokumentují šíři a bohatost té české produkce v Americe."

Vernisáže výstavy Češi v Americe v Muzeu hl. města Prahy se zúčastnili i předseda českého Senátu Petr Pithart a velvyslanec Spojených států Craig Stapleton. Ten o historii Čechů v USA řekl:

"Amerika si je dobře vědoma, jak Češi přicházeli do Ameriky a jaký je jejich příspěvek k americkému životu. A tato výstava ukazuje mnoho příkladů českého podílu na způsobu života v Americe."

Výstava by se podle autorů měla přestěhovat i do Spojených států, kde podle odhadů žije až kolem půl druhého milionu lidí s českými kořeny.

01-10-2003