Základní školy se chystají na "velký třesk"

24-08-2004

Ministryně školství Petra Buzková chce změnit základní školství. V pondělí představila program, podle kterého by do tří let ze škol měly zmizet závazné celostátní učební osnovy a školy by si samy určily, jakým způsobem děti k vědomostem dovedou. Zazněla už ale také kritika, že celý systém není promyšlený a může vyvolat zmatek. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Petra Buzková, foto: ČTKPetra Buzková, foto: ČTK Jak uvedla ministryně školství Petra Buzková, školy nebudou muset učit podle osnov, kdy bylo dopředu jasné, kolikátou hodinu kterého měsíce se bude probírat ta která látka. Základní školy by měly od roku 2007 respektovat jen obecný vzdělávací program. Ten není zaměřen na konkrétní informace, které musí žák ovládat, ale na to, aby se v nich uměl orientovat a používat je. Z větší části by tedy mělo odpadnout biflování dat, vzorečků a pojmů. Program, který má osnovy nahradit, také spojuje některé předměty, které spolu souvisejí, do jednoho okruhu. Například fyzika, chemie, zeměpis a přírodopis budou v tématickém celku Člověk a příroda. Zavádí se ale také zcela nové předměty, jako je třeba mediální výchova. Podle Petry Buzkové ovšem bude záležet čistě na škole, jak povede děti k získání vědomostí.

"Její vlastní vzdělávací program může být podobný tomu, jak učí dnes. Jiné školy, které tíhnou k větší inovaci, mají samozřejmě možnost udělat takové vzdělávací programy, které jim dávají možnosti učit zásadně odlišným způsobem."

Někteří pedagogové ale už teď poukazují na slabiny zamýšleného systému. Například ředitel základní školy v Dyjákovicích na Znojemsku Roman Štrunc ho považuje za nedomyšlený.

"Paní ministryně vymyslela plán, který by se sice dal realizovat, ale naprosto zapomíná na praktičnost celého systému. Představte si takovou situaci, že vám do školy přijde nový žák. Ten nový žák byl vyučován podle jiného rámcového plánu, který není s hodný s rámcovým plánem, který já stanovám v naší škole. Ten žák tam tedy minimálně půl roku bude naprosto k ničemu, půl roku v tom bude plavat."

Stejný problém budou mít podle Romana Štrunce i pedagogové, kteří budou přecházet z jedné školy do druhé. Obmění se sbor a vypracovaný rámcový plán školy se bude tím pádem muset kompletně předělat. A co se žáky, kteří byli po nějakou dobu vedeni podle určitého rámcového plánu, když najednou dojde ke kompletní změně? Roman Štrunc nesouhlasí ani s názorem, že nový systém je výhodný už tím, že přinese školám větší volnost.

"Základní školství je základní školství. Dejme tuto volnost odborným učilištím. Tam ať rozvíjejí individualitu každého žáka. Základní školství by si ale stát měl prioritně ponechat v základní jednotné podobě tak, aby se pak mohly stanovit určité hranice vzdělanosti ve všech věkových kategoriích. To, co se chystá, není podle mě systém, nemá to logiku, je to poněkud postavené na hlavu. Vždycky se říkalo, že české školství je na poměrně vysoké úrovni. Takovými metodami ta úroveň klesá, upadá. Není to reforma, jaká by měla být."

Ministerstvo školství nicméně tvrdí, že většina učitelů je na nový systém připravena a vcelku ho vítá. Těm, co mají obavy, že se to nepodaří zvládnout, slibuje úřad Petry Buzkové metodickou pomoc. Na druhé straně je zde ale také otázka finanční náročnosti nového systému. O ní se laická veřejnost může jen dohadovat. Třeba šéf školských odborů František Dobšík si není jist, že na všechno bude dost peněz.

"..aby to prostě nebylo na úkor něčeho, aby se ty zdroje nového systému nehledaly uvnitř resortu, ale aby stát byl ochoten do toho investovat. A to si myslím, že bude problém."

16 vybraných základních škol už nebude učit podle osnov od nového školního roku, který začíná za pár dní. Ostatní školy, které si stačí připravit své školní programy v předstihu, se mohou podle nich řídit v příštím roce. Od září 2007 se ale má učit podle nových programů povinně všude.

24-08-2004