Výročí okupace Československa v roce 1968

22-08-2004
Tento pořad nelze na internetu přehrát z důvodu autorských práv.

Právě v těchto dnech si připomínáme výročí 21. srpna 1968, kdy tanky armád Varšavské smlouvy rozdrtily pokus o demokratizaci tehdejšího komunistického zřízení. Pokus o reformu komunismu, o spojení socialismu s demokracií, skončil stejně neúspěšně jako všechny snahy předchozí, k nimž docházelo od Stalinovy smrti v ostatních zemích sovětského bloku. Důležitou roli v boji o moc hrála média, tehdy především Československý rozhlas. I když se tehdejší ředitel Ústřední správy spojů Karel Hoffmann pokoušel okamžitě rozhlas vyřadit z provozu, provolání odsuzující okupaci se ještě odvysílat podařilo. Z rozhlasového archívu jsme tentokrát vybrali záznam vysílání z noci a rána 21. srpna 1968, kdy sovětská vojska obsazovala budovu rozhlasu. I po letech působí tyto archívní nahrávky velmi emotivně.