Akademie ocenila historiky za rozsáhlé publikace o Československu

17-10-2019

Autoři rozsáhlých publikací o Československu či vědec s neobvyklým výzkumem na pomezí archeologie a ekologie převzali ve čtvrtek v pražské vile Lanna ceny Akademie věd (AV). Instituce ocenila také úspěšné popularizátory, včetně filosofky, která propojila svůj obor s divadlem. ČTK to řekla mluvčí AV Markéta Růžičková. Ocenění za mimořádné výsledky výzkumu letos putují k dvěma týmům historiků. Za knihou Československo - Dějiny státu stojí čeští a slovenští badatelé pod vedením Jindřicha Dejmka. Obsáhlá publikace, mapuje období od první světové války po rok 1992 a přináší nové poznatky z výzkumů v českých i zahraničních archivech. O první republice pojednává další oceněný počin Republika československá 1918-1938, editory knihy jsou Dagmar Hájková a Pavel Horák. Obě publikace vyšly loni, každá má zhruba tisíc stran. Ocenění historici podle mluvčí dostanou každý 200.000 korun.