Bezpečnostní strategie sází na NATO a OSN, ale ne za každou cenu

21-07-2003

Pilířem bezpečnostní strategie České republiky je Severoatlantická aliance a mezinárodní řešení konfliktů v rámci OSN. Dokument, který v pondělí schválila Bezpečnostní rada státu, v případě selhání všech diplomatických kroků a úsilí mezinárodního společenství počítá i s vlastním přístupem, kterým si Česko - samo či ve spolupráci s jinými státy - zajistí ochranu svých občanů a zájmů ve světě. "Opíráme se o mezinárodní řešení, o autoritu Spojených národů, o naše členství v Severoatlantické alianci, ale samozřejmě chceme, aby byla možnost v případě selhání všech těchto diplomatických aktivit a úsilí učinit i preventivní opatření, které povede k ochraně našich bezpečnostních zájmů," řekl ministr zahraničí Cyril Svoboda. Prohlásil, že tento princip rozhodně není namířen proti OSN či NATO, ale jen doplňuje základní osu bezpečnostní politiky České republiky. "Strategie se opírá o kolektivní bezpečnost, dodržování závazků a ochotu České republiky se angažovat při řešení a prevenci konfliktů," dodal premiér Vladimír Špidla.

Svoboda uvedl, že nová bezpečnostní strategie reaguje na nový typ ohrožení - původci terorismu a dalších hrozeb již nejsou státy, ale nestátní organizace. Materiál vychází také z členství země v NATO a z blížících se závazků ČR v Evropské unii. Česká republika má zájem na úzké euroatlantické vazbě, zdůraznili premiér a šéf české diplomacie. Oba se shodli i v tom, že v dnešním světě je nutné hledat pružnější a rychlejší řešení mezinárodních krizí. Špidla během nedávné návštěvy USA uvedl, že shoda se lépe hledá uvnitř NATO než v kterékoliv jiné mezinárodní organizaci včetně OSN. Návrh nové bezpečnostní strategie do září projednají příslušné výbory Poslanecké sněmovny i Senátu, teprve poté ji dostane na stůl vláda.

21-07-2003