Česká republika prohrála ve Štrasburku spor s mladými Romy

13-11-2007

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva rozhodl, že v případě někdejšího zařazení 18 romských dětí z Ostravska do zvláštních škol Česká republika porušila článek evropské úmluvy o lidských právech, který se týká zákazu diskriminace, a článek protokolu k úmluvě, který se týká práva na vzdělání. Velký senát tak zvrátil loňské rozhodnutí nižší instance soudu v opačném smyslu, proti kterému se stěžovatelé odvolali.Velký senát přisoudil každému z osmnácti stěžovatelů 4000 eur jako kompenzaci morální újmy a všem dohromady 10.000 eur jako náhradu soudních výdajů.