ČHV: Porušování práv dětí, seniorů i Romů; narůstá extremismus

05-06-2009

V Česku jsou porušována práva dětí vězněných rodičů i dětí, jejichž rodiče se rozvádějí. Neuspokojivá je také situace mnoha seniorů, cizinců a Romů. Narůstá nebezpečí nacionalismu a neonacismu, jež Češi podceňují. Uvádí to zpráva o stavu lidských práv za loňský rok, kterou Český helsinský výbor (ČHV) zveřejnil na svých internetových stránkách. ČHV svou zprávu zveřejňuje každoročně, letos to bylo již popatnácté. Zpráva například poukazuje na často neuspokojivou situaci "zapomenutých" dětí, jejichž rodiče jsou ve vězení. Sociální pracovníci dětem umístěným v ústavech neumožňují vězněné rodiče navštěvovat. "Zájem dítěte tak není povětšinou spatřován v udržování vazeb mezi dětmi a jejich vězněnými rodiči, ale pouze v zajištění přívětivého materiálního zázemí," uvedla v části zprávy věnované právům dětí Kateřina Matulová. "Vztahy a vazby dětí a rodičů ustupují do pozadí nebo jsou zcela zpřetrhány," konstatovala. Podle autorů zprávy Česko také zcela opomíjí podporu rodin rozvádějících se rodičů a umožňuje jim, aby děti využívali v boji proti partnerovi.