Čtyři pětiny mladých Němců neví, co byly Benešovy dekrety

07-05-2007

Čtyři pětiny německých žáků a studentů netuší, co to byly Benešovy dekrety. S odsunem Němců z poválečného Československa si je spojuje jen každý desátý mladý Němec. V Česku pak o dekretech nic neví zhruba pětina studentů. Vyplývá to z výzkumu, který provedli účastníci třetího Česko-německého fóra mládeže. Do výzkumu se zapojilo 1222 studentů od 13 do 26 let ze Saska a Bádenska-Württemberska a 475 studentů od 17 do 22 let z deseti krajů ČR, kteří se zrovna o válce a poválečné době učili. "Na německé straně lze pozorovat, že dotazovaní z pohraničí či s odsunutými v rodině jsou lépe informováni. V Česku rozdíly nejsou příliš velké. Jedná se o problematiku, o níž se diskutuje v celé zemi," uvedli autoři.

Tři pětiny mladých Čechů a Češek dokázaly časově odsun správně zařadit do poválečných let. V Německu to zvládly dvě pětiny jejich vrstevníků. Zhruba stejný podíl německých studentů určil správně i počet odsunutých. Československo musely po válce opustit zhruba tři miliony osob. Uvedla to i necelá polovina českých dotázaných. "Počet žáků, kteří zodpověděli obě otázky o době odsunu a počtu odsunutých správně, je ale mnohem nižší," podotkli autoři.