Děti z Libereckého kraje načetly audioknihy pro slepé

27-03-2009

Děti z libereckých, frýdlantských a jabloneckých škol načetly na dva kompaktní disky knihu Příběhy knížat a králů od Aleny Ježkové a dvě knihy Martiny Drijverové Sísa Kyselá a Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř. Zvuková podoba knížek, kterou její autoři v pátek slavnostně pokřtili, je určena pro slepé a slabozraké děti. ČTK to řekla Radka Vojáčková z dětského oddělení Krajské knihovny v Liberci. Podle ní přinesl projekt Děti čtou nevidomým dětem během své sedmileté existence celkem osm zvukových knih. Příběhy knížat navazují na loni vydané Staré pověsti české. "Cílem projektu je přivést školáky k toleranci a pochopení handicapu nevidomých a současně podpořit zájem zdravých dětí o čtení," dodala. Zvukové knihy vyšly v nákladu 200 kusů a dostanou se do všech internátních škol pro nevidomé a do všech poboček Sjednocené organizace pro nevidomé a slabozraké. Budou také ve zvukových odděleních knihoven. Zájem mají i nemocnice a ústavy pro paraplegiky, kteří sice mohou číst, nemohou ale listovat v knize.