Dům německých autorů připomene 100. výročí narození Reinerové

17-05-2016

Vzpomínkový večer na spisovatelku Lenku Reinerovou (1916 až 2008) uspořádá dnes Pražský literární dům autorů německého jazyka. Poslední německy píšící pražská spisovatelka, která patřila k zakladatelům této instituce, se narodila právě před sto lety. Na Lenku Reinerovou dnes od 18:00 osobně zavzpomínají její blízcí lidé - dcera Anna Fodorová a germanisté František Černý a Viera Glosíková. Život Lenky Reinerové byl poznamenán snad všemi dějinnými peripetiemi, jimiž si střední Evropa ve 20. století prošla.

Reinerová se narodila v pražské česko-německé rodině. Od poloviny 30. let pracovala jako novinářka v pražské redakci emigrantského časopisu Arbeiter Illustrierte Zeitung. V předvečer druhé světové války musela kvůli svému židovskému původu a levicovému přesvědčení uprchnout do Francie, kde ale byla po okupaci Německem zatčena a uvězněna. Později se jí podařilo dostat do mexického exilu. Zpět do vlasti se vrátila až po válce. Na počátku 50. let byla Reinerová z politických důvodů rok a čtvrt vězněna. Také po roce 1968, kdy se veřejně angažovala, nesměla své práce publikovat a živila se jako překladatelka. Od 80. let vydávala své knihy v někdejším východním Německu, českým čtenářům však zůstala téměř neznámá až do pádu komunismu. Zemřela v červnu 2008 v Praze.