Knihovníci pořádají Týden čtení

07-03-2009

Knihovníci vyhlásili na příští týden akci na podporu četby a čtenářství Týden čtení. Opouštějí tak trend, kdy se od 90. let připojovali k akci Březen - měsíc internetu. Chtěli tím upozornit na význam nových technologií a na přínos internetu v informační společnosti. Předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Vít Richter uvedl, že knihovny se rozhodly vrátit měsíci březnu jeho tradiční knižní podobu. Bude se v nich během Týdne čtení konat mnoho soutěží, veřejných čtení, čtecích maratónů, literárních programů, autorských čtení či besed se spisovateli. Svaz knihovníků pořádá i další akce, například Noc s Andersenem v den výročí narození slavného pohádkáře. Při ní děti tráví s četbou a knihami celou noc v knihovně.