Kritici soutěže na knihovnu chtějí, aby ji ministr zrušil

24-10-2007

Kritici průběhu mezinárodní soutěže na stavbu nové budovy Národní knihovny požadují, aby výsledky soutěže byly prohlášeny za neplatné. Dvaadvacet českých i zahraničních architektů napsalo ministrovi kultury Václavu Jehličkovi otevřený dopis, ve kterém požadují, aby úřad jako zřizovatel Národní knihovny převzal odpovědnost za nakládání s výsledky soutěže. Podle ředitele NK Vlastimila Ježka může ale soutěž zrušit jedině Mezinárodní unie architektů. Kritikům vadí zejména údajné porušení podmínky soutěže, podle níž měl být národní konzervační fond knihovny umístěn nad zem. Vítězný návrh Jana Kaplického jej má pod zemí. Podle Ježka ale tento návrh prý přinesl nové a bezpečné řešení pro umístění vzácného fondu. Proto se měnily podmínky během soutěže. Kritici ostře kritizují i práci poroty. Soutěž podle nich "prodaná", řada architektů byla podvedena. V porotě údajně zasedli lidé, kteří jsou s Kaplickým úzce spojeni. Někteří čeští architekti si stěžovali i k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ten dvakrát jejich podnět zamítl s tím, že pravidla pro mezinárodní architektonické soutěže vytváří UIA, a případ tedy náleží do její kompetence. Podle zástupce ČKA někteří čeští architekti chtějí ve sporu pokračovat soudní cestou.