Mezi významné dny v kalendáři přibude Památný den sokolstva, schválil to Senát

31-01-2019

Senát uzákonil 8. říjen Památným dnem sokolstva. Schválil poslaneckou novelu o státních svátcích, která toto datum řadí mezi významné české dny. Novelu nyní dostane k podpisu prezident. Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během 150leté existence zasáhl Sokol významnou měrou do dějin českého národa a přímo se podílel na formování české národní identity a spoluutvářel samostatný československý stát, zdůvodnili návrh předkladatelé v čele s Václavem Klausem ml. (ODS).

Datum 8. října se vztahuje podle zdůvodnění k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté Sokol rozpustili. V noci na 8. října gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků.

Senátoři taky schválili doplnění názvu svátku 17. listopadu. Den boje za svobodu a demokracii se bude znovu připomínat i jako Mezinárodní den studentstva.