Muzeum mimořádně vystaví originál Bible kralické z roku 1613

27-09-2013

Moravské zemské muzeum v Brně mimořádně vystaví originál jednosvazkového vydání Bible kralické z roku 1613. Přispěje tak k letošním oslavám 400. výročí posledního předbělohorského vydání jedné z nejvýznamnějších českých literárních památek. Expozice v Dietrichsteinském paláci se pro veřejnost otevře v sobotu a kvůli ochraně vzácného tisku potrvá pouze dva týdny. Takzvaná jednodílka patří k nejvýznamnějším výsledkům práce tiskárny Jednoty bratrské, která v Kralicích nad Oslavou sídlila v období 1578 až 1621. Oproti starší a honosnější šestidílce, tedy šestisvazkovému vydání, je tištěna velkými literami a nabízí revidovaný překlad. Moravské zemské muzeum pečuje o rozsáhlý fond Jednoty bratrské a stará se také o památník v Kralicích nad Oslavou. Ve svých sbírkách uchovává dva exempláře jednodílky z roku 1613. Originály však vystavuje pouze sporadicky - za posledních 15 let to bude teprve podruhé.