Národní galerie pořádá mezinárodní přehlídku současného umění

02-06-2008

Národní galerie v Praze (NG) zahajuje Mezinárodní trienále současného umění. Přehlídka se uskuteční ve Veletržním paláci, kde si budou moci návštěvníci prohlížet 18 kurátorských projektů od úterý až do 14. září. Téma trienále zní Re-reading the Future (Nové čtení budoucnosti) a podle hlavního kurátora přehlídky Tomáše Vlčka je jejím cílem potřeba nalézt nové čtení toho, co je současné umění a současná kultura. Trienále navazuje na dvě předchozí přehlídky, které se konaly v letech 2003 a 2005 a vzhledem k plánované dvouleté periodě se jmenovaly bienále. Poté se NG rozhodla pro tříletý odstup a počínaje letošní přehlídkou má trienále. To letošní bude mít podle pořadatelů méně kurátorských sekcí, ale výstava by měla prý dát větší prostor jednotlivým umělcům. Trienále chce také podle pořadatelů ukázat umělecké tendence, které zůstávají stranou hlavního proudu současného výtvarného umění. Z 18 sekcí připravili tři čeští autoři - kromě hlavního kurátora celé přehlídky a ředitele Sbírky moderního a současného umění Tomáše Vlčka připravil jednu sekci i ředitel NG Milan Knížák. Třetí tuzemskou kurátorkou je Lenka Sedláčková.