Novela zákona o sociálních službách by měla zlepšit dostupnost rané péče

21-09-2019

Raná péče, která poskytuje pomoc rodinám po narození dítěte se zdravotním postižením, je podle jejích poskytovatelů podfinancovaná. V některých krajích tak rodiny na pomoc místo týdnů čekají i skoro rok. Na ranou péči zdarma mají rodiny nárok ze zákona. Peníze od státu ale pokryjí jen 60 % nákladů. Asociace rané péče chce proto víc peněz i nový systém financování. "Uvítali bychom alespoň dvouleté nebo víceleté granty, které by nám umožnily tu službu plánovat, plánovat kapacity,", říká předsedkyně asociace Alena Kunová. Změnit by to měla novela zákona o sociálních službách. Peníze na ně by měly jít automaticky ze státního rozpočtu a dotace by byly na tři roky dopředu. "Jelikož bychom i my i státní rozpočet tři roky dopředu věděli, kolik peněz je potřeba alokovat, tak by to nemělo dělat problém," uvedl David Pospíšil z ministerstva práce a sociálních věcí.

Služby týmů rané péče v Česku využívá až 5 tisíc rodin ročně. S její dostupností jsou na tom nejhůř v Praze a Středočeském kraji.