Od ledna začne platit trestní odpovědnost firem

30-12-2011

Od počátku ledna budou nést trestní odpovědnost nejen jednotlivci, ale i firmy. Soudy je budou moci pokutovat, zabavit jim majetek a za vážná provinění je budou moci i zrušit. Nový zákon má přispět k boji proti organizovanému zločinu a korupci, změna byla nutná kvůli českým závazkům vůči EU nebo Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Firma bude moci být podle zákona stíhána pro téměř osm desítek trestných činů. Proviní se, jestliže trestný čin spáchá její manažer, zaměstnanec nebo jednatel, pokud by tím firma získala prospěch. Firma nebo organizace má být odpovědná i tehdy, když se konkrétní viník nenajde. Sněmovna musela projednávat zákon dvakrát, podruhé musela přehlasovat veto prezidenta Václava Klause. Hlava státu svůj nesouhlas s novou právní úpravou vysvětlila tím, že popírá vazbu mezi pachatelem a trestem a je spíše příkladem alibismu než snahy potrestat konkrétní viníky trestných činů. Hospodářská komora a část právníků zase varovaly před zneužíváním zákona.