Ostatky františkánských mučedníků byly vyzdviženy z hrobu

11-07-2012

Po více než tři sta letech vyzvedli tuto středu zástupci církve tělesné ostatky umučených pražských františkánů z jejich hrobu v kostele Panny Marie Sněžné. Kosti byly naskládány v menší dřevěné schráně v kapli sv. Michala, odborníci je budou zkoumat na místě a během léta pak v anatomickém ústavu. Na podzim by mělo být 14 řeholníků blahořečeno. Při průzkumu by se také měly vybrat ostatky pro nové relikviáře, které budou uloženy v pražské katedrále a v kostele Panny Marie Sněžné. Blahořečení pražských mučedníků začalo již krátce po jejich smrti, proces byl ale z různých důvodů několikrát přerušen. Obnoven byl na žádost biskupů v roce 1992. Letos v květnu papež Benedikt XVI. schválil dekret o blahořečení. Průzkum by měl pomocí různých antropologických metod zjistit, jaká zranění jednotliví františkáni utrpěli nebo co bylo příčinou jejich smrti. Čtrnáct františkánů pocházelo z různých zemí západní Evropy. Byli povoláni, aby v převážně protestantské Praze sloužili katolické menšině kázáními i příkladem řeholního života. Po vpádu pasovských vojsk do Prahy v roce 1611 se proti nim obrátil hněv Pražanů, kteří je považovali za kolaboranty a všechny je zabili.