Prahou i Plzní prošel průvod se třemi králi

06-01-2019

Tříkrálový průvod, který připomíná konec Vánoc a chce upozornit na charitativní sbírku, prošel za velké pozornosti kolemjdoucích centrem Prahy. Postavy oděné jako starozákonní mudrci prošly městem na velbloudech přes Karlův most na Staré Město. Na Staroměstském náměstí předali králové podle biblické legendy své dary nově narozenému Ježíškovi. Akci pořádala Arcidiecézní charita Praha stejně jako Tříkrálovou sbírku, kterou pomáhá sociálně slabým lidem. Tříkrálový průvod v čele s Kašparem, Melicharem a Baltazarem prošel posedmé i Plzní.

Šestý leden je v Česku v posledních letech po dlouhé odmlce opět spojen s koledováním a žehnáním domů, kdy se na dveře píše svěcenou křídou nápis K+M+B. Nejde však o počáteční písmena jmen králů, ale o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu - Christus mansionem benedicat. V celé zemi se v rámci sbírky vydává do ulic měst a obcí více než 14.000 kolednických skupinek, což je přibližně 50.000 dobrovolníků. Loni se při ní vybralo jen v pokladničkách rekordních 112 milionů korun.