Před 70 lety začala karpatsko-dukelská operace

07-09-2014

Karpatsko-dukelskou operaci, jež začala 8. září 1944, prezentoval komunistický režim jako stěžejní okamžik naší vojenské historie a 6. říjen, kdy vojáci 1. československého armádního sboru překročili hranice, se slavil jako Den čs. lidové armády. Ofenzíva, která měla pomoci Slovenskému národnímu povstání, ale přes hrdinství sovětských i československých vojáků skončila velkými ztrátami a po potlačení SNP velení Rudé armády útočné operace koncem října ukončilo.

Původní plány operace, jež počítala i s přeběhnutím dvou slovenských divizí, byly velmi optimistické, již pátý den po zahájení útoku měli rudoarmějci dosáhnout Prešova. Předčasné vypuknutí povstání ale situaci velmi zkomplikovalo, Němci navíc měli v Karpatech vybudováno několik pásem opevnění a na útok byli dobře připraveni. Sovětské jednotky a s nimi i Čechoslováci měli před zahájením ofenzívy jen chabé zprávy o nepříteli, což nakonec vedlo k velkým ztrátám. Během necelých dvou měsíců padlo u Dukly kolem 20.000 vojáků Rudé armády. Ztráty československé jednotky, jež měla v té době 16.000 vojáků, pak dosahovaly zhruba 2000 mužů, další tisíce utrpěly zranění.