Průzkum: Bourání obcí kvůli uhlí odmítá 68 procent lidí

25-02-2014

Bourání obcí kvůli uhlí odmítá 68 procent Čechů, naopak 11 procent jej podporuje. S úplným zrušením územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí souhlasí šest procent Čechů, naopak dvě třetiny by limity zachovaly buď úplně, nebo alespoň v místech, kde chrání obce. Vyplývá to z průzkumu, který letos v únoru zpracovala pro Greenpeace ČR agentura Ipsos. Průzkum dále ukázal, že úplné a neomezené obnovení vyvlastnění pro potřeby těžby má podporu šesti procent respondentů. Více než polovina jej odmítá úplně a dalších 28 procent by jej omezilo pouze na nezastavěné pozemky, takže by nebylo možné vyvlastnit domy užívané k bydlení a podnikání. Případné zrušení limitů by postihlo především město Horní Jiřetín a jeho místní část Černice poblíž dolu ČSA. Hrana těžební jámy by se dostala jen pár set metrů od okraje Litvínova. Limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách byly stanoveny usnesením vlády v roce 1991. Zaručují městům a obcím, pod kterými leží uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány.