S Novým rokem opět vyjdou ven koledníci Tříkrálové sbírky

31-12-2018

Na Nový rok se znovu vydají vybírat příspěvek na charitní služby tisíce dobrovolníků v kostýmech Tří králů. Tradiční Tříkrálová sbírka potrvá do 14. ledna, do ulic obcí a měst při ní vychází více než 14.000 kolednických skupinek, což je přibližně 50.000 dobrovolníků. Sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika, loni se při ní vybralo jen v pokladničkách rekordních 112 milionů korun. Do sbírky je možné přispět i formou dárcovských SMS nebo darem na účet. Součástí sbírky bývá i Tříkrálový koncert, loni se během něj vybralo 1,8 milionu korun.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech v místě sbírky. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.