Šest z deseti lidí se na úřadech setkalo s arogancí, tvrdí výzkum

02-08-2017

Šest z deseti lidí se na úřadech setkalo s arogancí, třetina respondentů učinila podobnou zkušenost opakovaně. Osobní zkušenost s diskriminací na úřadě má čtvrtina lidí, s korupčním jednáním necelá desetina. Jde o výsledky výzkumu, na kterém pracovali odborníci z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Chtěli zjistit, jak lidé vnímají kvalitu veřejné správy, jak hodnotí aktivitu a přístup úředníků a jaké jsou jejich celkové zkušenosti s návštěvami českých úřadů. Asi polovina lidí hodnotí kvalitu veřejné správy pozitivně, oceňuje snahu o srozumitelné a včasné informování občanů. Na druhou stranu, téměř dvě třetiny lidí si myslí, že veřejná správa dostatečně nezjišťuje jejich požadavky a potřeby a že nemají přiměřený prostor k vyjadřování svých podnětů. "Zajímavé bylo zjištění, že lidé, kteří vnímají veřejnou správu jako službu občanům, na úřady téměř nechodí nebo na ně chodí velmi málo. Naopak lidé, kteří takto pozitivně veřejnou správu nevnímají, chodí na úřady často," uvedla Martina Rašticová, jedna z autorek výzkumné práce. Výhrady ke srozumitelnosti úřední komunikace mají zejména lidé pod 30 let.