Skála a Kubička převzali ceny za přínos v léčbě závislostí

29-06-2006

Jaroslav Skála a Luděk Kubička převzali tento čtvrtek cenu za celoživotní přínos v léčbě a výzkumu závislostí. Udělilo jim je Centrum adiktologie (vědy o závislostech) 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Skála, který letos oslavil 90. narozeniny, patří mezi zakladatele protialkoholní léčby v Česku, Kubička se věnuje výzkumu. Vedoucí Centra adiktologie Michal Miovský se domnívá, že právě díky těmto osobnostem má česká věda o závislostech na co navazovat. Zatímco Skála je znám široké veřejnosti, Kubička, který má podle Miovského skvělou pověst v zahraničí, zůstává nedoceněn. Kubičkovy vědecké práce se věnují alkoholu a rozdílu v jeho konzumaci mezi muži a ženami. Výzkumu se věnuje od roku 1969. Od té doby stále sleduje vzrůstající spotřebu alkoholu v Česku. Upozornil také na to, že postupně přibývá závislých žen. Počátkem sedmdesátých let připadala jedna léčená žena na 19 mužů. "Dnes je ten poměr jedna ku čtyřem," popisoval Kubička. Příčiny vidí v postupné emancipaci. Odhaduje že v Česku se průměrně ročně vypije 12 litrů čistého alkoholu na osobu. Český statistický úřad uvádí průměrnou spotřebu kolem deseti litrů. Tento údaj je však podle Kubičky podceněn.