Slováci v Česku ocenili Ladislava Balleka a Zdeňka Pšenicu

03-12-2005

Velvyslanec Slovenska v České republice a spisovatel Ladislav Ballek a předseda Folklórního sdružení ČR Zdeněk Pšenica dostali od Obce Slováků v České republice Cenu Matěje Hrebendy. Obec ocenila jejich příspěvek k rozvoji česko-slovenských vztahů. Cenu oba převzali v Zrcadlové kapli Klementina.

Obec Slováků v ČR každý rok oceňuje jednoho Čecha a Slováka za jejich přínos k upevňování a pěstování česko-slovenských vztahů. Cena byla poprvé udělena v roce 1997, kdy ji získal publicista Petr Uhl a galerista Miroslav Smolák. Cena má připomenout odkaz Matěje Hrebendy. Ten, i když byl slepý, putoval po Slovensku a Moravě a v batohu na zádech roznášel české a slovenské knihy. Zabýval se příležitostným veršováním a cenné spisy, které zachránil, věnoval školám a Matici slovenské.

Obec Slováků v České republice je krajanským sdružením, které má přes tisíc členů. Organizuje besedy, semináře, kulturní a vzdělávací akce. Vydává časopis Korene. V Česku žije asi 400.000 Slováků.