Sněmovna podpořila zrychlení adopcí

13-05-2004

Adopce by se měly zrychlit, takže malé děti by se dřív dostaly do náhradních rodin a nemusely by prožít mládí v různých ústavech. Má k tomu přispět lidovecký návrh novely, který sněmovna schválila hlasy 84 ze 155 přítomných. Novela počítá s tím, že matka může dát souhlas s adopcí bezprostředně po porodu. Účinnosti by nabyl až po šesti týdnech od narození dítěte, takže ochrana ženy v šestinedělí by byla zachována. Nynější praxe, kdy je možné souhlasit s osvojením až šest týdnů po porodu, vede podle lidovců k průtahům a vleklým soudům. Matka se někdy po porodu "vytratí" a už se jí nelze dotázat. Dítě tak může přijít o šanci na to, že se rychle dostane do náhradní rodiny.

Na návrh Evy Dundáčkové z ODS navíc sněmovna přijala pasáž, která umožňuje svěřit dítě budoucím osvojitelům už před uplynutím šesti týdnů. Soudům navíc novela ukládá tříměsíční, respektive nejvýše šestiměsíční lhůtu na rozhodnutí o případech, které se osvojení týkají. Jeden z autorů předlohy Vilém Holáň (KDU-ČSL) ČTK řekl, že dnes se někdy takové věci protahují i na roky. Zdaleka ne všichni poslanci jsou ale přesvědčeni o kladných dopadech novely, sporná byla zvlášť část, která umožňuje vyslovit souhlas s osvojením už během prvních šesti týdnů po porodu. V roce 2001 bylo osvojeno 545 dětí, přičemž počet žadatelů o osvojení byl 2100," uvedli v důvodové zprávě autoři novely zákona o rodině. Předloha ve znění schváleném sněmovnou by měla rovněž finančně přispět zařízením pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc.