Středisko pro výzkum českých dějin v Mnichově slavilo padesátku

24-11-2006

Padesáté výročí si připomnělo v Mnichově vědecké středisko pro výzkum českých dějin Collegium Carolinum, jež má v České republice pověst vědeckého místa usilujícího o objektivní zhodnocení vztahů a soužití mezi Čechy a Němci. Slavnosti na mnichovské univerzitě se zúčastnili ministr kultury Martin Štěpánek a bavorský ministr pro vědu, výzkum a umění Thomas Goppel. Vědeckou činnost ústavu koordinuje kolegium šesti desítek vědců z různých oborů s bohemistickým zaměřením. Pracují v něm vedle Němců také Američané, Francouzi, Rakušané a od počátku 90. let i řada vědců z Česka a Slovenska.