Studie: Čeští žáci věnují domácím úkolům méně času než v jiných zemích

23-04-2019

Čeští žáci tráví nad domácími úkoly méně času, než děti v dalších zemích. Vyplývá to z nové studie ekonomického institutu Cerge. Žáci ve čtvrtých třídách stráví nad domácím úkolem z jedné vyučovací hodiny v průměru 13 minut, což je pod průměrem všech 45 zúčastněných zemí. Žáci v osmých třídách tráví nad úkoly nejméně času ze všech - průměrně devět minut.

Výzkum byl založen na datech z mezinárodních šetření TIMSS. To srovnává znalosti dětí ve 4. a 8. třídách v matematice a přírodovědných předmětech, zúčastněných zemí bylo 45.

Školské zákony problematiku domácích úkolů vysloveně neřeší a nedefinují je jako povinnost. Podle mluvčí úřadu Anety Lednové záleží na samotné škole, jak zadávání a vypracovávání úkolů vymezí ve školním řádu.