Ústavní soud: Novinář nemusí policii prozradit svůj informační zdroj

27-09-2005

Novinář nemusí policii v trestním řízení prozradit svůj informační zdroj. K tomuto precedenčnímu verdiktu dospěl Ústavní soud (ÚS), když vyhověl stížnosti nezávislého novináře a scenáristy Martina Šmoka na pokutu 40.000 korun, kterou dostal od policie kvůli zamlčení zdroje. ÚS pokutu zrušil. Šmok odmítl prozradit jméno svědka v případu vraždy amerického komisaře pro uprchlíky Charlese Jordana z konce 60. let. Podle ústavního soudce Vojena Güttlera by jedinou výjimkou bylo, kdyby na vyzrazení zdroje byl veřejný zájem. "Například nutnost oznámit závažný trestný čin či jeho pachatele," vysvětlil. O to v tomto případě ale nešlo, protože Šmok sám své zjištění policii oznámil, pouze odmítl sdělit zdroj. "Ten navíc policie mohla sama vypátrat," řekl Güttler.

ÚS musel řešit rozpor mezi zákony o periodickém tisku a o televizním a rozhlasovém vysílání a trestním zákoníkem. První dva garantují utajit zdroj, třetí naopak očekává spolupráci novináře s policejními vyšetřovateli. Soudci dali za pravdu argumentaci Šmokovy advokátky Kláry Veselé-Samkové, která odkázala na Listinu základních práv a svobod a na etický kodex Mezinárodní organizace novinářů. Podle ústavních soudců je ochrana novinářského práva utajit zdroj nutná zejména kvůli takzvané investigativní, tedy pátrací žurnalistice. Úloha médií jako "hlídacího psa demokracie" by jinak podle ústavních soudců mohla být ztížena, investigativní novinářská práce totiž na zdrojích závisí.