V Bonnu otevřena výstava o krutosti poválečného odsunu

03-12-2005

Nelidské podmínky ve sběrných táborech, podvýživa, vysoká úmrtnost, četné popravy lidovými soudy a miliony lidí vržených do neznámé společnosti, která je ne vždy dobře přijala. Tak popisuje poválečný odsun německého obyvatelstva ze střední a východní Evropy výstava, kterou byla slavnostně otevřena v bonnském Muzeu dějin SRN. Autoři výstavy označují poválečný odsun zhruba 14 milionů Němců za největší nucenou migraci 20. století. Věnují se i předcházejícím zrůdnostem druhé světové války, ale v podstatně menším rozsahu; klíčovou zůstává problematika vysídlování. Velkou část výstavy tvoří popis problémů, se kterými se lidé potýkali po odsunutí - nedostatek bytů, neznalost prostředí, nezájem vlád či stesk po domově. Utrpení odsunutých výstava sugestivně ukazuje za pomoci fotografií, záběrů kamer, osobních věcí odsunutých i vyprávění zhruba 150 lidí, kteří vysídlení zažili a s nimiž historici z bonnského muzea hovořili. Část expozice tvoří vědecké práce a umění, které se problematice odsunu věnovaly - plakáty, knihy, ukázky z filmů, ale i kreslené vtipy.

U odsunu sudetských Němců z Čech se výstava mimo jiné soustřeďuje na nelidské podmínky ve sběrných táborech, kde lidé čekali na přesídlení. Nucené práce, podvýživa, vysílení, nemoci a brutální násilí strážců prý vedlo k vysoké úmrtnosti. Lidé museli na oblečení nosit viditelné "N" jako Němec. Rozhorlení čeští obyvatelé prý Němce čekající na vyhoštění nutili nosit oblečení s hákovými kříži, řada lidí byla pověšena či zastřelena ustanovenými lidovými soudy.