V Č. Budějovicích se našly ostatky zpovědníka Přemysla Otakara II.

30-01-2019

Archeologové objevili při záchranném výzkumu a geofyzikálního průzkumu kláštera na českobudějovickém Piaristickém náměstí dřevěnou schránu, v níž jsou podle dochovaných zpráv uloženy ostatky Jindřicha Libraria OP (Ordo Praedicatorum, Řád bratří kazatelů). Byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů po jeho založení a zemřel v roce 1281. Podle dochovaných legend byl zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II. Ten město České Budějovice založil. Po prvním průzkumném vrtu archeologové vyvrtají do nově objevené prostory vrt další a spustí průzkumnou minisondu, která objevený prostor detailně zmapuje. "Speciálně upravené robotické rameno, určené původně pro šetrný odběr vzorků, umožní přečíst písemnosti uvnitř, na stěnách i na papírech u dřevěné schrány," uvedli archeologové.