V EP se opět otevírají "Benešovy dekrety"

20-09-2012

V Evropském parlamentu se opět otevírají takzvané Benešovy dekrety. V reakci na maďarskou petici namířenou proti usnesení slovenské Národní rady z roku 2007 o neměnnosti dekretů se petiční výbor Evropského parlamentu obrátil na Bratislavu. Chce po ní, aby její zástupci přijeli vysvětlit okolnosti deklarace týkající se prezidentských dekretů, které po druhé světové válce v Československu mimo jiné omezily občanská a majetková práva německé a maďarské menšiny. Za peticí, která citlivé a kontroverzní téma dekretů na půdu evropského zákonodárného sboru opět dostala, stojí maďarský profesor práva Imre Juhász. Nechal europoslancům odvysílat i krátký film o dopadech odsunů na maďarské obyvatelstvo. "Benešovy dekrety byly diskriminační," zdůraznil. Připomněl, že lidem byl zkonfiskován jejich majetek. Zmiňované usnesení o dekretech Slovensko přijalo už jako členská země EU, čímž podle něj porušilo unijní právo. Europoslanec Jan Zahradil ale prohlásil, že by nebylo správné politickým rozhodnutím přepisovat historii. Podle české lidovecké europoslankyně Zuzany Roithové není pravda, že by EP otevíral kauzu dekretů. Petiční výbor se jen snaží získat informace, aby na petici mohl věcně odpovědět.