V Jizerských horách začnou rozmisťovat cedule na ochranu tetřívka

31-01-2019

V Jizerských horách budou žluté cedule upozorňující na výskyt kriticky ohroženého tetřívka obecného. Rozmisťovat je začnou od příštího týdne pracovníci správy chráněné krajinné oblasti ve spolupráci s Lesy ČR. V tiskové zprávě o tom informovala Kamila Madejová z liberecké pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Stejné cedule začali ochránci přírody na konci minulého roku rozmisťovat i v Krkonoších, v obou horách by mělo být dohromady zhruba 100 cedulí.

Rozmisťování cedulí je součástí kampaně, jak tento druh hrabavého ptáka v ČR zachovat. V Jizerských horách byla před 20 lety takřka stovka tokajících kohoutků, v současné době jen okolo 30. V Krkonoších od roku 2001 počet samců klesl ze 135 na 74. Ochránci přírody se obávají, že bude-li tento trend pokračovat, tetřívci vymizí z obou hor někdy mezi roky 2030 a 2040.