V Památníku Vojna byla otevřena výstava o boji proti totalitě

17-06-2008

V Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami byla v úterý zahájena výstava nazvaná Bojovníci proti totalitě. Zachycuje formy odboje proti komunistickému režimu. Návštěvníky s nimi seznámí prostřednictvím příběhů jednotlivců, jejichž dramatické životní osudy přibližují hloubku a rozsah boje proti totalitnímu systému v průběhu 40 let komunistického režimu. "Je pro mě nesmírnou satisfakcí, že se zahájení této výstavy mohu zúčastnit. Vzpomínám si totiž, že to byly roky 1997 a 1998, kdy jsem s Konfederací politických vězňů probírala, co se bude s tímto prostorem dít. Nikdo se nechtěl hlásit k tomu, aby se tento areál stal památníkem, na který se nezapomíná. Byly tady zbytky objektů, jež chátraly. Přišla nám velice bolestná představa, že by se na tento areál zapomnělo," uvedla při zahájení výstavy ministryně obrany Vlasta Parkanová. Výstava je rozdělena do pěti tematických celků. Po vstupním bloku charakterizujícím formy odboje v různých historických etapách procházejí návštěvníci sály, věnovanými politickým procesům, útěkům přes takzvanou železnou oponu, perzekuci důstojníků i vojáků základní služby. V poslední místnosti jsou panely popisující zahraniční odboj s jeho vojenskými aspekty. Osudy pamětníků, kteří na vlastní kůži zažili zločiny totalit a bojovali proti nim, zachytili na audio a video dokumenty také žáci osmých a devátých tříd základních škol a studenti nižších stupňů gymnázií v rámci soutěže nazvané Bojovníci proti totalitě pohledem dětí. U příležitosti zahájení výstavy byly v památníku Vojna vyhlášeny její výsledky. Soutěžilo 21 škol, které zaslaly 20 videodokumentů a 13 audiodokumentů.