V Praze začíná rozsáhlá výstava o Anežce Přemyslovně

25-11-2011

V Anežském klášteře na pražském Františku se poprvé otevírá veřejnosti výstava o svaté Anežce České jako princezně přemyslovského rodu i řeholnici evropského rozměru. Umělecká díla z dob od středověku po současnost vypovídající o kultu české světice expozice prezentuje v nebývalém rozsahu - vystaveno bude na 300 obrazů, soch, architektonických fragmentů i literárních památek. Expozice připravená k 800. výročí narození nejvýznamnější Přemyslovny má návštěvníkům představit rozmanitý obraz podoby Anežčina kultu v historických souvislostech. První část výstavy je věnována dobovému kontextu jejího života, přiblíží reálie každodenního života světice i prameny jejího duchovního růstu. Další pak na ukázkách malířství, sochařství a také literárních památek, zejména středověkých legend, přiblíží podobu uctívání Anežky od středověku do 20. století.