Vltava v Č. Krumlově po staletích vydala ztracené předměty

14-03-2010

Vltava při protipovodňových pracích v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích vydala předměty, které lidé ztratili před mnoha staletími. V nánosech vytěžených z koryta řeky našli archeologové za pomoci detektoru kovu mince, klíče, přívěsky, ale také zdobná kování knih. K nejzajímavějším nálezům patřila římská mince, patrně s Konstantinem I. Velikým, našly se i mince středověké a novověké, řekla ČTK archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová. Na břehu řeky v Českém Krumlově archeologové objevili také barokní svátostek, tedy přívěšek se světcem, který ženy nosily na krku a muži u opasku. Lidé si je kupovali na významných poutních místech, měly je ochraňovat a přinášet jim štěstí. Měřily dva až tři centimetry, často s nimi byli jejich majitelé i pohřbeni.

Řeka vydala také měděnou plaketu ze 16. století, na níž je nespíše znázorněn výjev ze Starého anebo Nového zákona. Sloužila asi k reprezentaci v interiéru anebo na oděvu. V bahně řeky se našly i zbytky zdobných kování knih ze 16. století. Knihy nejspíše shořely při požáru a odpad se vyhodil. Neméně zajímavé jsou mezi poklady, jež vydala řeka, parohové prachovnice ze střelných zbraní. Všechny nalezené předměty byly uloženy v depozitářích Jihočeského muzea, jednou je možná lidé uvidí na nějaké výstavě.