Vstup ČR, Polska a Maďarska do NATO posílil podle Solany alianci

11-03-2009

Přijetí Polska, České republiky a Maďarska do NATO před deseti lety posílilo Severoatlantickou alianci a přispělo ke zvýšení bezpečnosti v Evropě. Agentuře PAP to řekl Javier Solana, který byl generálním tajemníkem v době, kdy se NATO rozšiřovalo o první státy bývalého východního bloku. Zmíněné tři země byly pozvány k přistoupení na summitu NATO v Madridu v roce 1997. Po dvouletém jednání o podmínkách vstupu byly 12. března 1999 za přítomnosti předsedů vlád vztyčeny v areálu NATO v Bruselu a ve všech jeho velitelstvích státní vlajky nových členů. Krátce poté zahájila aliance vojenskou akci proti Jugoslávii kvůli Kosovu, první od svého vzniku.