Z fondů EU získalo Česko na ekologii za první rok 7,4 miliardy

02-05-2005

Za rok, který uplynul od vstupu do Evropské unie, získala Česká republika na ekologii 7,4 milionu korun dotací. "Celkem bylo v rámci životního prostředí schváleno 74 projektů za deset miliard korun," sdělil ČTK ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Andrej Mudray. Z Fondu soudržnosti přijala unie deset projektů za 7,2 miliardy korun, přičemž evropská dotace činí 5,4 miliardy korun. V rámci Operačního programu Infrastruktura schválila EU 64 projektů za 2,8 miliardy korun, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí dvě miliardy korun. Zbytek peněz museli investoři získat jinde, některým přispěl SFŽP.

Fond soudržnosti je určen pro velké projekty nad 300 milionů korun. Peníze z něj získala města a jejich sdružení na rekonstrukce čistíren odpadních vod a další vodohospodářské úpravy. Žádosti na čerpání peněz z tohoto fondu přijímá během celého roku fond životního prostředí, který přispívá na projektovou dokumentaci i na realizaci projektu.

Projekty v rámci programu Infrastruktura jsou rozsahově menší. Týkají se ochrany vod, ovzduší, přírody, sanací starých ekologických zátěží a nakládání s odpady. I o tyto dotace mohou zájemci požádat státní fond, ale pouze na základě vyhlašovaných výzev. Na projekty fond přispívá formou nenávratné dotace ve výši maximálně deseti procent nákladů, poskytuje ale i nízkoúročené půjčky.