Za první pololetí letošního roku vyřídila sněmovna 34 petic

07-10-2006

Celkem 34 petic, pod které se podepsalo téměř 276.000 lidí, vyřizovala v prvním pololetí letošního roku Poslanecká sněmovna. Nejvíce lidí, a to přes 233.000, se podepsalo pod petici, kterou chtěli zdravotníci zabránit přijetí zákona o neziskových nemocnicích. Uvedená petiční kampaň byla jednou z největších v uplynulém čtyřletém volebním období sněmovny. Informaci o peticích připravil pro sněmovnu její petiční výbor.

Jednou z větších petičních akcí prvního pololetí byla také petice s názvem "Zrušme komunisty". Podepsalo ji 11.535 lidí. K této petici za zákaz propagace komunismu se již v roce 2005 na internetových stránkách www.zrusmekomunisty.cz připojila řada občanů, kteří tímto způsobem podpořili senátní návrh novely trestního zákona.

Stejně jako ve druhé polovině roku 2005 i v první polovině letošního roku byly sněmovně doručeny petice odmítající uzákonění registrovaného partnerství osob téhož pohlaví. Ve čtyřech peticích se proti těmto svazkům postavilo 61 lidí. Ve druhém pololetí loňského roku dostala sněmovna k uvedené problematice 15 petic, které podepsalo více než 5000 lidí. Další petice se týkaly například nesouhlasu s výzkumem kmenových embryonálních buněk, požadavku na omezení propagace násilí ve sdělovacích prostředcích, požadavku na zvýšení trestů za týrání zvířat a nesouhlasu se zavedením takzvaných státních maturit.

Petice pro sněmovnu shromažďuje její petiční výbor. Podle jejich zaměření je pak předává příslušným výborům dolní komory. Obecně platí, že obsahuje-li petice požadavek na změnu nějakého zákona, její text dostanou všechny poslanecké kluby a příslušné odborné sněmovní výbory a ministři. Poslanci a ministerstva zváží, zda změnu zákona navrhnou.

07-10-2006