Začíná platit novela obchodního zákoníku, mění dědění nájmu

01-11-2011

V platnost vstupuje novela obchodního zákoníku, která mění některé paragrafy ohledně bydlení. Nadále platí, že smrtí nájemníka přechází nájem na osoby, které zákon vyjmenovává. Novela ale určuje, že tento nájem může trvat nejvíce dva roky. Výjimkou jsou jen senioři starší 70 let a nezletilí. Novela zavádí i další změny. Nájemník bude mít například povinnost sdělit majiteli, kdo případně může zpřístupnit byt při dlouhodobé nepřítomnosti nájemce. Majitel bytu také může po nájemci nově požadovat například nejen hlášení o změně počtu osob v bytu, ale i jejich bližší identifikaci. Kromě aktuální změny občanského práva připravují zákonodárci zcela nové znění občanského zákoníku. V současnosti v Česku platí mnohokrát novelizovaný zákoník z roku 1964.