Zemřel uznávaný archeolog Tomáš Durdík

20-09-2012

Náhle ve věku 61 let zemřel významný český archeolog Tomáš Durdík. Specializoval se na českou hradní architekturu, hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku a ochranu památek. Jeho úmrtí potvrdil Archeologický ústav Akademie věd. V roce 2011 se stal prvním evropským archeologem, který obdržel cenu Europa Nostra. Ocenění je v odborných kruzích označováno jako Oscar ochrany evropského kulturního dědictví. Profesor Durdík podle mínění odborníků mimořádně přispěl zejména k výzkumu, zachování a ochraně hradů a opevnění, které jsou součástí národního dědictví České republiky a bývalého Československa. V 70. letech vedl výzkum na Pražském hradě. K jeho nejznámějším patří výzkumy hradů Týřov, Křivoklát, Jindřichův Hradec, Vimperk, Pořešín, Kamýk nad Vltavou, Zlenice či Orlík u Humpolce. Půvobil v Akademii věd ČR i na vysokých školách, byl členem mnoha vědeckých rad v Česku i v zahraničí.