26-06-2005

Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku ve svém šestém letošním čísle rekapituluje oslavy 60. výročí konce 2. světové války v západních Čechách. Připomíná mimo jiné otevření Muzea generála Pattona v Plzni, jehož se zúčastnil i Pattonův vnuk George Patton Waters, a dva panely na tamní univerzitě. Vystoupila na nich řada veteránů ze Spojených států, kteří se v květnu 1945 podíleli na osvobození Plzně. Zamýšlí se i nad pomníkem druhého československého prezidenta Edvarda Beneše na Loretánském náměstí v Praze. Jeho odhalení ostře kritizoval bavorský premiér Edmund Stoiber. Zpravodaj upozorňuje i na novou českou a slovenskou exilovou televizní stanici Sedna, která vznikla v Kanadě. Jde o internetové vysílání, které nabízí škálu programů z kultury, historie, sportu, vysílání pro děti i pravidelné zpravodajství.

Měsíčník České listy v seriálu obnova českého kulturního dědictví informuje o rekonstrukci kostela a kulturního domu českých krajanů v srbské Bele Crkvi. Zabývá se také historií vystěhovalectví z českých zemí na přelomu 19. a 20. století a v meziválečném období. Podává alespoň stručný obraz českých krajanských komunit v Rakousku, Jugoslávii, Německu, Polsku, Rumunsku, v zemích bývalého Sovětského svazu a ve Spojených státech. Etnolog Stanislav Brouček, který mapuje současné české krajanské komunity ve světě, přináší tentokrát portrét tiskaře, malíře a posrpnového emigranta Petra Bílka z Jihoafrické republiky. A jako tradičně najdete i v tomto čísle Českých listů rozsáhlý kulturní servis. Páté číslo měsíčníku je doplněno i rejstříkem všech příspěvků věnovaných krajanům, publikovaným v letech 2000 až 2004.

A na závěr alespoň krátce z obsahu Nového Polygonu. Dvouměsíčník přináší několik zamyšlení publicisty Jiřího Ješe o právních "nejistotách" posledních desetiletí, o stírajícím se rozdílu mezi levicí a pravicí nebo o stycích prezidenta Edvarda Beneše se Zdeňkem Fierlingerem. Publikuje i vtipnou úvahu Otty Ulče, koho si vzít s sebou na opuštěný ostrov. Například s Janem Masarykem by prof. Ulč na pustém ostrově problémy jistě neměl, vzít s sebou Ferdinanda Peroutku by si prý ale rozmyslel. Několik statí věnuje Polygon současné krizi kolem ratifikace euroústavy a konstatuje, že Evropská unie Čechy příliš nezajímá. Josef Koláček z Radia Vatikán je autorem medailonu nového papeže Benedikta XVI. Advokát Milan Hulík analyzuje kauzu Vladimíra Hučína.

 

26-06-2005