11-11-2007

Nový domov se ve svém nejnovějším čísle opět vrací k tématu exodu českých Romů do Kanady, od kterého v tomto období uplynulo 10 let. Zatímco v předešlém vydání listu se dva autoři shodli, že Romům uprchlický status nenáleží, Martin Bonhard přináší oponenturu z pohledu úředního překladatele pro přistěhovalecký a imigrační úřad.

"Průměrný kanadský soudce (...) si otevřel příručku o České republice a dozvěděl se ve zkratce, mimo jiné, následující: ČR je demokratický stát se svobodně voleným parlamentem. Po pádu komunizmu se začaly vytvářet a prosazovat ultra-pravicové skupiny (hlavně hnutí skinheads), které slovně či fyzicky z rasových důvodů napadají spoluobčany nebo cizince tmavší pleti a občas někoho i zabijí," píše autor článku v Novém domově. Podle něj ona příručka - kterou je každoroční oficiální zpráva amerického ministerstva zahraničí - připouští, že stát na problému pracuje, ale vyšetřování a postih útočníků stále nejsou dostatečně účinné. "Nakolik si který Rom svou situaci přibarvil ku prospěchu svému, to nebylo v té době vůbec podstatné," píše dále Martin Bonhard. Definice uprchlíka totiž nehovoří o tom, že se mu něco muselo stát, pokud prokazatelně existuje nebezpečí, že ho může potkat něco, co patří mezi kritéria přiznání statusu uprchlíka. Kanada jako signatářský stát smlouvy o uprchlících pak azyl udělit prostě musí, tvrdí autor a na závěr svého článku cituje předloňská slova kanadské soudkyně: "Česká republika se snaží a je na dobré cestě, ale ještě zdaleka není tam, kde potřebuje být."

V Praze zemřel Karel Pinke, nesmlouvavý odpůrce komunistického režimu, který za svou věrnost demokratickému odkazu Masarykovy republiky byl řadu let vězněn komunistickým režimem, informují České listy. Ve vězení Pinke proslul svou nevšední statečností a pomocí spoluvězňům. Po sovětské okupaci Československa v srpnu 1968 emigroval do Kanady a usadil se v Ottawě, kde se ihned zapojil do exilové a krajanské činnosti v níž v mnoha oborech pronikavě uplatnil svůj velký organizační talent. Za jeho činnost mu byla udělena "Masarykova cena", píší dále České listy o dlouholetém starostovi Sokola v Ottawě i Sokolské župy Kanadské. Největší činnost však vyvíjel ve Sdružení bývalých politických vězňů a v organizaci politických vězňů K-231 v exilu.

 

11-11-2007