Související články


Česká republika se během 90. let změnila ze státu, odkud pocházely oběti obchodu s lidmi, na zemi tranzitní, popřípadě cílovou. Na bruselské konferenci o obchodování s lidmi to prohlásil český vicepremiér a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. "Ženy zavlékané přes Českou republiku pocházejí z Ukrajiny, Ruska, Moldavska, Litvy, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Vietnamu a Číny," řekl. Přestože jde pro Česko o nový fenomén, který přišel až s pádem železné opony, nevede si země při jeho potírání špatně, míní vicepremiér. Připustil ovšem, že Česko musí urychleně vypracovat systém pomoci obětem obchodu s lidmi. V této souvislosti řekl, že vláda příští rok v březnu projedná analýzu situace, návrh národní strategie boje proti tomuto fenoménu a národní akční plán. "Obchodování s dětmi a ženami je jednou z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu," podotkl na půdě Evropského parlamentu vicepremiér. "V posledních pěti letech vzrostl objem obchodování s lidmi o polovinu a podle odhadů ročně vynáší deset miliard dolarů," zhodnotil Rychetský novodobé otrokářství v celosvětovém měřítku. Poznamenal, že Česká republika v roce 2000 podepsala Palermskou konvenci o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a připravuje její ratifikaci. V prosinci Česká republika podepíše i nejnovější dodatkový protokol ke konvenci OSN o prevenci, boji a trestání obchodníků se ženami a dětmi. Český trestní zákoník byl doplněn, aby odpovídal mezinárodním závazkům. Trestné je najímání lidí a jejich přeprava do zahraničí za účelem poskytování sexuálních služeb.